Adana'da Engelliler Adına Dergi ve Gazete Satılmasına Yönelik Tepki

ADANA'da engelliler adına dergi ve gazete satışı yapılıp, haksız çıkar sağlandığını ileri süren bir grup engelli ortak çağrıda bulunarak, "Bizi kullanarak
vicdani sömürü yapanlara itibar etmeyin" diye tepki gösterdi.

Sabancı Vakfı 39 yıldır engelli haklarının savunucusu

- Sabancı Vakfı, 39 yıldır engellilerin toplumsal hayata katılmaları ve eşit fırsatlara sahip olmaları için hibe programlarından Fark Yaratanlar programına, uluslararası işbirliklerinden burslar ve ödüllere kadar uzanan geniş bir yelpazede sosyal yatırımlarını devam ettiriyor.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Verimliliği Araştırması Sonuçlandı

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin mevcut durumlarının ve sorunlarının tespit edilerek, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımının sağlanması için yeni politika ve örnek model önerisi geliştirmek amacıyla Bakanlığımızca Türkiye genelinde gerçekleştirilen araştırma sonuçları ve geliştirilen örnek özel eğitim ve rehabilitasyon merkez model önerileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sayın Doç.Dr.Aşkın ASAN'ın katılımıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Görme Engelli Öğretmenlerden Öğretmenler Günü Açıklaması

Öğretmenlik mesleğinin fiziki bir engele bağlı olmaksızın yapılabileceğini savunan ve görme engelli öğretmenlerin yaşadığı her türlü mesleki sorunun çözümlenmesi için girişimlerde bulunmayı kendisine amaç edinen Eğitimde Görme Engelliler Derneği, öğretmenler gününde, görme engelli öğretmen ve öğretmen adaylarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bu açıklamayı kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duymuştur.

Açıköğretim Ara Sınav Tarihleri Yeniden Belirlendi

27 Nisan 2014 tarihinde yapılmasına karar verilen 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2014-EKPSS) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleriyle çakıştığının belirlenmesi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Anadolu Üniversitesi yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Ara Sınav tarihlerinde değişikliğe gidildi.

'Balık verme, balık tutmayı öğret'

Beşiktaş sahilinde, kısa bir süre eğitim aldıktan sonra oltalarını denize sallayan görme engelliler, balık tuttu. Renkli görüntülerin yaşandığı sahil kenarında, engelliler balık tutmanın zevkini yaşadı. Altı Nokta Körler Vakfı Başkanı Oya Sebük ise sloganlarının 'Balık verme, balık tutmayı öğret' olduğunu söyledi.

Sayfalar

Görme Engelli Öğrenciler RSS beslemesine abone olun.