MEB'den görme engellilere özel program

Görme engelliler için hazırlanan öğretim programı, özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde ilk defa uygulanacak. Program, "Türkçe, matematik, sosyal hayat, din kültürü ve ahlak bilgisi, müzik, beden eğitimi, spor ve bağımsız hareket becerileri, görsel sanatlar ve modelaj iş" derslerine yer verildi. Derslerdeki konuların seçimi, amaç ve davranışların oluşturulmasında; özel eğitim mesleki eğitim merkezinde okuyan, görme engelli tanısı almış çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, yeteneklerinin ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştirmesi, iletişim becerilerinin işlevsel kullanılması, bağımsız hareket edebilmesi amaçlanıyor.
Dokunsal ve işitsel materyaller kullanılacak
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, görme engelliler için eğitim programı, tüm paydaşların katkılarıyla hazırlandı. Özel eğitim mesleki eğitim okulu 3. kademe için hazırlanan programın uygulanmaya başlamasıyla bu okullarda, eğitim gören öğrencilerin, derslerde ihtiyaç duydukları dokunsal ve işitsel materyallerle öğrenimlerine imkan sağlanacak. Program, görme engelli öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak hayatlarını bağımsız olarak sürdürebilmelerini kolaylaştıracak bilgi, beceri ve davranışların sistematik sunulabileceği bir sıra ve yapıda tasarlandı.
Programda, öğretmenlere, engelli öğrencilerin özelliklerinin de kendi içinde çeşitlilik gösterdiğini dikkate almaları ve programların uygulanmasında uyarlamalar yapmaları önerildi. Ayrıca programın etkili bir şekilde uygulanması ve öğrencilerin gelişiminin desteklenmesi için okul yönetimi ve öğretmenlerin, aile ile sürekli iletişim halinde olmaları ve aileyi zamanında, doğru şekilde bilgilendirmeleri tavsiye edildi.
Öğretim programları, "http://ttkb.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.
Kaynak: AA

Haber Kategorisi: