Görme engellilere yönelik senaryo atölyesi

Sinemaya ilgi duyan, bir fikri ve hikayesi olan ve senaryo yazmak isteyen 10 görme engelli gencin katılımı ile düzenlenecek atölye, engelli sinemaseverlerin
sinema alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek ve sinemasal üretimlerini teşvik etmek amacını taşıyor.

10 Görme Engelli Senaryo Yazmayı Öğreniyor

British Council işbirliğiyle düzenlenecek atölyede katılımcılara fikir aşamasından başlayarak senaryo yazım pratiklerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda
temel senaryo eğitimi verilecek.

Atölye boyunca katılımcılar öncelikle film hikayesi nasıl tasarlanır, dramatik yapı nedir, sinopsis ve tretman nasıl yazılır , karakterler nasıl yaratılır,
diyalog nasıl yazılır gibi temel senaryo bilgilerini öğrenecekler. Bu teorik bilgilere eğlenceli yazma alıştırmaları eşlik edecek. Dünya sinemasından önemli
filmlerin sesli betimlenmiş sahneleri yorumlandıktan sonra katılımcılar kişisel deneyimlerinden yola çıkarak kendi senaryo fikirlerini oluşturacak ve bu
fikri geliştirerek kendi öykülerini yaratacaklar.

Tüm katılımcıların etkin olmasını sağlayan keyifli yöntemler içerecek atölye sırasında her katılımcı, içinde gizlenmiş olan yaratıcı potansiyeli keşfedecek.

24 Nisan 2015 Cuma günü saat 12:00 – 16:00 arasında Ulucanlar Cezaevi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek atölyeye 15 yaşından büyük olan ve senaryo
yazımına ilgi duyan tüm görme engelli sinemaseverler katılabilir.
Kaynak: http://www.gercekgundem.com/kultur-sanat/113187/gorme-engellliler-icin-s...

Haber Kategorisi: