Görme Engelli Öğrencinin Büyüteç Talebine İlişkin Ombudsman Kararı

Görme engelli olan ve yazıları elektronik büyüteç yardımıyla okuyabilen öğrenci, ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda elektronik büyüteç kullanmasına izin
verilmemesi üzerine çareyi Kamu Denetçiliği Kurumu'nda (KDK) aradı. Öğrencinin şikayetini haklı bulan Baş Ombudsman M. Nihat Ömeroğlu'nun tavsiye kararının
peşinden ÖSYM karara uyarak mağduriyeti giderdi.

Kendisi engelli bir öğrenci olan İ.S.K, ÖSYM'den yüzde 63 görme engelli olması ve yazıları ancak elektronik büyüteç ile okuyabilmesi sebebiyle elektronik
büyüteç kullanmasına izin verilmesini istedi . Şayet ÖSYM bu talebi reddederek, bunun yerine okuyucu ya da işaretleyici temin etme gibi bir çözüm getirdi.
Bunun yetersiz olduğunu dile getiren İ.S.K, özellikle Türkçe ve matematik gibi alanlarda sadece dinleyerek başarılı olmasının mümkün bulunmadığı ifade
etti . İ.S.K, sorunun çözüme kavuşmaması üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) mürracaat da bulunda . Şikayeti inceleyen KDK, ÖSYM'den konu hakkında
veri (bilgi) talep etti . ÖSYM, KDK'ya gönderdiği cevabi yazısında kılavuz hükümlerinde sınavda ihtiyaç duyan engelli adayların kullanmak istedikleri gereçlerin
sıhhat raporunda ve dilekçelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olması ve aynı dönemde söz konusu raporun ÖSYM'nin alakalı komisyonunca itiraf edilmesi
gerekmekde olduğunu belirtti . Bu işlemin peşinden ise Kurum tarafından talep edilen vasıta -gereç bilgisinin Başkanlık tarafından değerlendirildiği ve
sonra adaylarla bizzat iletişime geçilerek, konu hakkında lazım gelen bilgilendirmenin yapıldığını belirtti . ÖSYM, yazısının devamında 2014 "Sınava Getirilebilecek
Araç ve Gereçler" kısmında her ne kadar "elektronik büyüteç" ifadesine yer verilmiş olsa da uygulamada imtihan güvenliği sebebiyle günümüze kadar hiçbir
adayın elektronik büyüteç kullanma talebinin reddettiğini bildirdi. Bunun gerekçesinin ise bu stil elektronik aletlerin imtihan güvenliği aleyhine her
türlü uygunsuz kullanıma elverişli hale getirebilme imkanının teknolojik olarak mümkün olması olduğunu vurguladı.

BAŞ OMBUDSMAN ÖMEROĞLU: "İŞLEM HUKUKA UYGUN, HAKKANİYETE AYKIRI"

Yapılan yazışma ve araştırmaların peşinden şikayeti ele alan Baş Ombudsman M. Nihat Ömeroğlu, Türkçe ve matematik alanlarında uzman okuyucu temin edilse
dahi bunun sınavda engelli adayın kendisini rahat hissetmesini ve sınava konsantrasyonunu sağlamasını güçleştireceğini ifade etti . Ömeroğlu, şikayetçinin
sınavlarda elektronik büyüteç kullanma talebinin imtihan güvenliği sebebiyle reddedilmesi işleminin hukuka makul olduğunu ancak kötüye kullanma hususunda
sınavın güvenliğinin sağlanabileceğini ortaya koyarak , kendi temin ettiği ya da idarenin temin edeceği elektronik büyüteci sınavda kullanmasına izin verilmesi
hususunun hakkaniyet icabı olduğunu vurguladı ve ÖSYM'ye tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

ÖSYM, BAŞ OMBUDSMAN'IN KARARINA UYDU MAĞDURİYETİ GİDERDİ

Tavsiye kararının peşinden 30 bugün karara ait görüşünü KDK'ya iletmek mecburiyetinde olan ÖSYM, engelli adaylarla alakalı mani durumlarını daha detaylı
olarak ele alan ve tüm mani grupları için tertip edilecek olan bir imtihan sistemi üzerinde çalışmalarının devam ettiğini, 2015 senesinde bu sınavların
denemelerinin yapılması ve sonra uygulamaya alınmasının hedeflendiğini ifade ederek, mağduriyetin giderildiğini KDK'ya bildirdi. - ANKARA
Kaynak: http://www.ajans34.com/guncel/gorme-engelli-ogrencinin-buyutec-talebine-...

Haber Kategorisi: