Özel Eğitim Uzmanlık İşidir, Alan Uzmanlarına Bırakılsın

Özel Eğitim, bir uzmanlık işidir. Bu uzmanlık, üniversitelerin Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği bölümlerinden mezun olan öğretmenlerde bulunmaktadır.

Özel Eğitim, özel bilgi birikimi, araç ve teknikleri kullanmada yeterlilik ve sistematiklik gerektirmektedir. Özel Eğitim, genel eğitimi dahil, fakat bambaşka bir eğitim şeklidir. Genel eğitim üzerine uzmanlığı bulunan diğer branş ve sınıf öğretmenleri, Özel Eğitim dünyasına yabancı olarak yetişmektedir.
Özel Eğitim pahalıdır. Özel Eğitim sabır ve emek ister. Özel Eğitim sevmeden, mecburiyetle yapılamaz.

Fakat ne yazık ki ülkemizde Özel Eğitim, gerekli yeterliliği olmayan kişilerce, özel gereksinimli bireyler bir gelir kapısı yapılarak sömürülmektedir. Bunu yapanlar alan mezunu olmayıp, çok alakasız alanlardan diploması olduğu halde, Özel Eğitim Öğretmeni yeterliliğinin yüzde birini veremeyen eğitim ve kurslardan geçen sertifikalı bireylerce yapılmaktadır. Sonuçta çocuklarımız ders adı altında baskıcı bir ortama tıkılmakta, ellerine birer oyuncak verilmekte, ders saatleri doldurulup maaş ve ücret koparılmaktadır. Sonuçta yıllar geçmekte ama özel çocukların yeterlilik alanlarında en ufak bir ilerleme olmamaktadır. Bu insan haklarına ve çocuk haklarına aykırı bir durum açığa çıkarmaktadır.

Özel Eğitim'de MEB bünyesindeki kurumlarda ne kadar büyük bir açık olduğu ortadadır. Bu müthiş açık, uzman kişilerin ataması yapılarak kapatılmalıdır. Uzman olmayan kişilerin atanması demek, bu kişilerin iş disiplininden uzaklaşması, mesleği garanti gelir kapısı olarak görmesi demek olacaktır. Yetkin olmayan, alan dışı atamalı öğretmenler ne kadar iyi niyetli olsalar da, ilkyardım eğitimi almamış bir kişinin yaralıya müdahale etmesi gibi, kaş yapacakken göz çıkarmalara sebep olmakta, özel çocuğun gereksinimlerini bırakın karşılamayı, geçiştirmekte bile yeter olmaktadır.

Sayın Bakan Beyin yapmış olduğu açıklamalarda, Özel Eğitim en fazla öğretmen açığı olan 2. Branş olarak zikredilmiştir. Bu açık alan mezunu, alan uzmanı Özel Eğitim öğretmenleri ile kapatılmalıdır. Alan dışı atamalar, hem atanamayan özel eğitimciler için, hem de okullara gelip gelişme gösteremeyen özel bireyler ve aileleri için büyük bir zaman, para, emek ve moral israfı olacaktır.

Özel Eğitim bir uzmanlık alanıdır. Alanın uzmanlara bırakılmasını talep ediyor, durumun ciddiyetine dikkat çekiyor, gereğini yetkililere arz ediyorum.,

Özel Eğitim Uzmanları

Haber Kategorisi: